Windows 8 download ISO File r Tatah

Windows 7 ийн залгамжлагч windows 8 нь 2007 онд Mystic эсвэл Orient гэж нэрлэгдэж байжээ. Мэдээж 8 гэж байгаа учир нь энэ нь Microsoft ийн 8 дахь (Server ситем хамт) үйлдлийн систем юм.Гарал: Windows NT
1. Windows NT 3.1,
2. Windows NT 3.5x,
3. Windows NT 4.0,
4. Windows NT 5.0 / Windows 2000,
5. Windows NT 5.1 / Windows XP,
6. Windows NT 6.0 / Windows Vista
7. Windows NT 6.1 / Windows 7

8. Windows NT 6.2 / Windows 8

Windows 8 д байх шинэлэг зүйлүүдээс өөрт таалагдсан нэгийг онцолж бичмээр санагдлаа. Энэ нь олон PC ашигладаг хүмүүст тулгардаг асуудлыг шийдсэн Windows Live ID юм. Хэрэглэгч өөрийн Windows Live ID аар ямар ч PC дээр нэвтэрсэн таны байнга, тогтмол хэрэглэдэг тохиргоонууд таны ашиглаж буй PC суурилагдах юм.
Эх сурвалж: http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2011/09/26/signing-in-to-windows-8-with-a-windows-live-id.aspx
За ингээд тест хувилбарыг сонирхож байгаа хүмүүс татаж аваад суулгаад үзээрэй.

Windows-8 Developer Preview англи (x86): Shuud TATAH

0 comments:

Post a Comment